Σχετικα

Ο Ανδρέας Γιαννούλης γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών. Ασχολείται με ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ιδιωτικών έργων (κατοικίες,καταστήματα,ξενοδοχεία), αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων (υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης), μελέτες πυρασφάλειας, μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) καθώς και με συστήματα ψύξης-θέρμανσης, εξοικονόμηση ενέργειας και φωτοβολταϊκά συστήματα-ανεμογεννήτριες. Είναι επίσης Τεχνικός Ασφαλείας και συντάσσει μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.