Η προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για ανέργους ή αυτοαπασχολούμενους πτυχιούχους

Bγήκαν οι προδημοσιεύσεις των 4 νέων προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»
«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Περισσότερα εδώ