Skip to main content
All Posts By

andreas

5 Γρήγοροι τρόποι για μείωση των δαπανών θέρμανσης

By Άρθρα

Τώρα που ακρίβυνε το πετρέλαιο, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο δημιουργίας διενέξεων στις πολυκατοικίες και πολλοί στρέφονται σε νέους τρόπους θέρμανσης, ενώ μπορεί να λυθεί το πρόβλημα πιο εύκολα και οικονομικά.
Υπάρχουν διάφορες λύσεις στις οποίες μπορεί να προβεί κάποιος πριν αλλάξει σύστημα θέρμανσης.

 1. Καταρχήν, πρέπει να γίνει μία νέα μελέτη κατανομής δαπανών θέρμανσης μιας και στις περισσότερες περιπτώσεις οι μελέτες είναι απαρχαιωμένες και όχι ακριβείς και κάποια διαμερίσματα αδικούνται. Η ωρομέτρηση σαν μέθοδος έχει εγκαταλειφθεί ως άδικη και έχει αντικατασταθεί από την θερμιδομέτρηση. Ζητήστε την συμβουλή ενός μηχανολόγου για να σας κατατοπίσει αξιόπιστα.
 2. Έπειτα, επειδή πλέον πολλά διαμερίσματα δεν χρησιμοποιούν το πετρέλαιο για θέρμανση και το να ανάβει ένας μεγάλος λέβητας για να θερμάνει ένα διαμέρισμα για παράδειγμα, είναι εντελώς αντι-οικονομικό, θα μπορούσε να γίνει μία νέα μελέτη θέρμανσης από μηχανολόγο και να τοποθετηθεί ένας νέος μικρότερος λέβητας συμπύκνωσης με βάση τις αποδόσεις των σωμάτων καλοριφέρ, ο οποίος θα εξοικονομεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας-χρημάτων.
 3. Στην περίπτωση που συνεχίζουν να θέλουν όλοι τα καλοριφέρ, αλλά δεν υπάρχει σταθερή λειτουργία του συστήματος, μπορούν να τοποθετηθούν 2 νέοι μικρότεροι λέβητες και να λειτουργεί είτε ο ένας, είτε και οι 2 ταυτόχρονα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες λειτουργίας.
 4. Επίσης η αντικατάσταση του κυκλοφορητή με έναν νέο, inverter, θα συμβάλει πολύ στην μεγιστοποίηση της απόδοσης του νέου συστήματος.
 5. Άλλες λύσεις όπως η τοποθέτηση μικρότερων μπεκ και η διαφορετική ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής του νερού από τον λέβητα προς τα θερμαντικά σώματα, μπορεί να εξοικονομήσουν αρκετά χρήματα.

Υπεύθυνος για αυτές θα είναι ο μηχανολόγος που θα αναλάβει την μελέτη.

Το κόστος αλλαγής θα επιμεριστεί στα διαμερίσματα και μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα η απόσβεση του.
Φυσικά ανάλογες αλλαγές μπορούν να γίνουν και σε μονοκατοικίες με στόχο την πιο αποδοτική λειτουργία του συστήματος και την μείωση των δαπανών για την θέρμανση.

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ 01/01/2013

By Άρθρα

Μετά από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διαμορφώθηκαν τα νέα τιμολόγια χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2013 για την πρώτη φάση της εφαρμογής των κοστοβαρών τιμολογίων.
Με βάση τα τιμολόγια αυτά η μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων στη χαμηλή τάση ανήλθε στο 3%.
Θα βρείτε συνημμένα ενδεικτικά παραδείγματα ανά κατηγορία καταναλωτών της ΔΕΗ
ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις
Βασικές Προϋποθέσεις
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:
1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου
2. Η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου
3. Η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο
4. Η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου (1.500 kWh ή 1.700 kWh). Στα όρια κατανάλωσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.
Με το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ Ι&ΙΙ) παρέχεται έκπτωση της τάξεως του 42% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.13, η οποία πλέον θα αφορά το σύνολο της κατανάλωσης του δικαιούχου. Δικαιούχοι Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι:
Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Άτομα που έχουν ετήσιο συνολικό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.500 kWh.
Τρίτεκνοι: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.700 kWh
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ:
Άνεργοι: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3.000€ ανά τέκνο για τα πρώτα 2 τέκνα και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.500 kWh. Στο εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας
Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας 200 kWh – 1.700 kWh.
Άτομα που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης: Άτομα, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρήση ενεργοβόρων ιατρικών συσκευών και με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€ με τετραμηνιαία κατανάλωση έως και 2.000kWh. Σε περίπτωση υπέρβασης του προηγούμενου ορίου, χωρίς να απεντάσσονται από το ΚΟΤ, το υπόλοιπο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης πέραν των 2.000kWh δεν θα επιδοτείται μέσω ΚΟΤ.
Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου ΚΟΤ – Απλή διαδικασία
Η διαδικασία παραμένει απλή και γρήγορη. Για τους πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση απαιτούνται μόνο:
1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού)
2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)
• Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης και μόνο χρειάζεται επιπλέον βεβαίωση χρήσης ενεργοβόρας συσκευής απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς από κρατικό ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο υπάγεται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση που κάποιος είναι ανασφάλιστος χρειάζεται αντίστοιχη βεβαίωση από κρατικό νοσοκομείο.

Πηγή:
www.ypeka.gr

ΤΑ ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ 1/1/2013

Επίδομα θέρμανσης

By Άρθρα

Το επίδομα χορηγείται για αγορές πετρελαίου θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2012 μέχρι 30 Απριλίου 2013 μετά από σχετική αίτηση που μπορεί να γίνει μέχρι 30 Μαΐου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Όσοι δεν έχουν κωδικούς για το TΑXISnet, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση δηλώνουν τον ΑΦΜ και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

Εντός 20 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στο Taxis θα καταβάλλεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης (0,28 ευρώ/λίτρο) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για χορήγηση επιδόματος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης

Τα βιοκαύσιμα επιβαρύνουν τη ρύπανση της ατμόσφαιρας

By Ειδήσεις

Τα δέντρα και τα φυτά που καλλιεργούνται ειδικά για να μετατραπούν σε βιοκαύσιμα και τα οποία προωθούνται ως μια πιο καθαρή εναλλακτική λύση για την κλιματική αλλαγή σε σχέση με το πετρέλαιο και τον άνθρακα, έχουν μια δική τους άγνωστη ως τώρα σκοτεινή πλευρά, καθώς απελευθερώνουν στον αέρα μια ρυπογόνο χημική ουσία. Μάλιστα, αναμιγμένη με άλλες ρυπογόνες ουσίες, μπορεί επιπλέον να προκαλέσει μείωση στις αποδόσεις των γεωργικών καλλιεργειών.

Σ’ αυτήν τη διαπίστωση κατέληξε μια νέα βρετανική έρευνα επιστημόνων του πανεπιστημίου του Λάνκαστερ, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό για την κλιματική αλλαγή “Nature Climate Change”, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η μελέτη δείχνει ότι τυχόν μαζική παραγωγή βιοκαυσίμων στο μέλλον, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ανόδου της θερμοκρασίας από την καύση των ορυκτών καυσίμων που αυξάνουν το διοξείδιο του άνθρακα, στην πραγματικότητα θα μπορούσε να επιβαρύνει κι άλλο την ατμόσφαιρα και την υγεία των ανθρώπων, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Η μελέτη εκτιμά ότι τα βιοκαύσιμα θα μπορούσαν να προκαλέσουν περίπου 1.400 πρόωρους θανάτους ετησίως στην Ευρώπη έως το 2020, με κόστος 7,1 δισ. δολαρίων για την κοινωνία. Οι λεύκες, οι ιτιές και οι ευκάλυπτοι είναι ανάμεσα στα δέντρα που χρησιμοποιούνται ως πηγή ξύλων για βιοκαύσιμα. Όμως, σύμφωνα με τη μελέτη, όλα αυτά τα είδη δέντρων εκλύουν μεγάλες ποσότητες ισοπρένιου καθώς μεγαλώνουν. Το ισοπρένιο σχηματίζει τοξικό όζον, όταν αναμιγνύεται με άλλες ρυπογόνες ουσίες, παρουσία του ηλιακού φωτός. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι, εξαιτίας του τοξικού όζοντος, η ετήσια αξία των ευρωπαϊκών καλλιεργειών σιταριού και καλαμποκιού θα μπορούσε να μειωθεί κατά 1,5 δισ. δολ. λόγω της μείωσης των γεωργικών αποδόσεων.

«Η μεγάλης κλίμακας παραγωγή βιοκαυσίμων στην Ευρώπη θα έχει μικρές αλλά σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη θνησιμότητα και στις αποδόσεις των καλλιεργειών. Από όσο γνωρίζουμε, κανείς έως τώρα δεν έχει μελετήσει τις συνέπειες για την ποιότητα του αέρα εξαιτίας της ανάπτυξης των καλλιεργειών για βιοκαύσιμα», δήλωσε ο Νικ Χιούιτ.

Μια λύση, κατά τους ερευνητές, θα ήταν η χωροθέτηση των καλλιεργειών βιοκαυσίμων μακριά από τα πληθυσμιακά κέντρα όπου ήδη υπάρχει μεγάλη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Μια άλλη θα ήταν η γενετική τροποποίηση των δέντρων, ώστε να μειωθεί η έκλυση ισοπρένιου από αυτά.

Το τοξικό όζον προκαλεί αναπνευστικά προβλήματα και θεωρείται υπεύθυνο για τον θάνατο περίπου 22.000 ανθρώπων τον χρόνο στην Ευρώπη. Συνολικά, η ρύπανση της ατμόσφαιρας, ιδίως από τα ορυκτά καύσιμα, εκτιμάται ότι προκαλεί περίπου 500.000 πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη ετησίως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος.

Από την άλλη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι η παγκόσμια υπερθέρμανση έχει προκαλέσει πάνω από 140.000 πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο μετά τη δεκαετία του ’70, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, λόγω πρόκλησης ακραίων καιρικών φαινομένων, ξηρασίας και διαφόρων ασθενειών που ευνοούνται από την άνοδο της θερμοκρασίας.

Η καύση βιοκαυσίμων θεωρείται ουδέτερη για την κλιματική αλλαγή, επειδή τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα, καθώς αναπτύσσονται και φωτοσυνθέτουν, ενώ το απελευθερώνουν όταν καίγονται ή σαπίζουν. Αντίθετα, τα διάφορα ορυκτά καύσιμα, όταν εξορύσσονται από το υπέδαφος και καίγονται, προσθέτουν συνεχώς νέο διοξείδιο στην ατμόσφαιρα, καθώς απελευθερώνεται ο άνθρακας που ήταν δεσμευμένος σε αυτά επί πολλά εκατομμύρια χρόνια.

Από την άλλη όμως, οι καλλιέργειες για βιοκαύσιμα, παρά τα όποια περιβαλλοντικά οφέλη τους, έχουν κατηγορηθεί ότι «κλέβουν» πολύτιμη γη για τρόφιμα, μειώνοντας την προσφορά και ανεβάζοντας έτσι τις τιμές των τροφίμων στις αγορές. Εξαιτίας αυτών των επικρίσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προτίθεται να περιορίσει τις καλλιέργειες βιοκαυσίμων (π.χ. από καλαμπόκι και ζαχαρότευτλα) στο 5% των μεταφορικών καυσίμων.

Πηγή:
real.gr

Νοθεία καυσίμων στο 20% των ελέγχων το 2011 – Η λίστα με τα πρατήρια

By Ειδήσεις

Στο 20% των πρατηρίων υγρών καυσίμων από τα 2.600 που υποβλήθηκαν σε ελέγχους το 2011 εντοπίστηκαν κρούσματα νοθείας, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.

Οι περισσότερες περιπτώσεις νοθείας εντοπίστηκαν στο πετρέλαιο κίνησης (29% σε 1.500 δείγματα) και στη βενζίνη σούπερ με ποσοστό νοθείας 20%. Στην απλή αμόλυβδη το ποσοστό ήταν 15%.

Η νοθεία στα καύσιμα καταγράφει αυξητικές τάσεις από το 2009 και εντεύθεν. Σύμφωνα με την “Καθημερινή της Κυριακής” τα νοθευμένα δείγματα, από το 9,36% το 2009, αυξήθηκαν σε 17% το 2010 και 21% το 2011, ενώ το 96% των “μη κανονικών δειγμάτων” το 2011 αφορούσε την πρόσμειξη πετρελαίου κίνησης με το πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλα πρόσθετα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις νοθείας καυσίμων καταγράφηκαν υψηλότερες από το κανονικό ποσότητες θείου στα δείγματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ζήτημα έχει περιβαλλοντικές πέρα από οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις.

Η λίστα με τα 219 πρατήρια που “συνελήφθησαν” για νοθεία καυσίμων, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ βρίσκεται εδώ .

Πηγή:
econews.gr

8 Τρόποι βελτίωσης της ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων

By Άρθρα

Οι περισσότεροι από εμάς περνάμε το μισό ή σχεδόν ολόκληρο από τον καθημερινό μας χρόνο σε κλειστούς χώρους. Η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος, επηρεάζεται από 3 παράγοντες:

 • Την ποιότητα του εξωτερικού αέρα.
 • Τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
 • Τα υλικά δόμησης και ο εξοπλισμός του κτιρίου.

Μέσα στους κλειστούς χώρους όμως υπάρχουν ρύποι που προκαλούν πονοκεφάλους, σοβαρές αλλεργίες και άλλες ασθένειες και υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής μας. Από τα πλέον γνωστά φαινόμενα αρνητικής επίδρασης στην ανθρώπινη υγεία που οφείλονται γενικά σε διάφορους παράγοντες των εσωτερικών χώρων αποτελεί το Σύνδρομο του Αρρώστου Κτιρίου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το σύνδρομο αυτό συνίσταται στην εμφάνιση ορισμένων συμπτωμάτων, εμφανίζεται δε κατά την παραμονή ατόμων σε κάποιο συγκεκριμένο κτίριο ή τμήμα αυτού. Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν καταρροή, ερεθισμό του δέρματος και των ματιών, κόπωση, πονοκεφάλους, αίσθηση βάρους στο στήθος, έλλειψη δυνατότητας για συγκέντρωση, ενόχληση από οσμές, συμπτώματα ανάλογα με της γρίπης. Άλλες ασθένειες που μπορεί να προκληθούν είναι η λεγιονέλωση, η ιστοπλάσμωση και άλλες αλλεργικές ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος (άσθμα κτλ).

 • Στα σημερινά κτίρια ο αερισμός είναι ανεπαρκής.
 • Αμίαντος, ραδόνιο, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα, φορμαλδεΰδη, μόλυβδος, bioaerosols, πτητικές οργανικές ενώσεις και ρύποι καύσεων και τσιγάρου υπάρχουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις.
 • Ο αμίαντος βρίσκεται σε μορφή ινών αιωρούμενος στον αέρα και όταν εισπνέεται κατακάθεται στις κυψελίδες των πνευμόνων προκαλώντας καρκίνο και αμιάντωση μετά από χρόνια έκθεση.

Μέτρα για καταπολέμηση των φαινομένων:

 1. Πολύ καλός αερισμός των χώρων.
 2. Έλεγχος της υγρασίας.
 3. Καλό καθάρισμα της οικίας.
 4. Σωστή συντήρηση κλιματιστικών (πολύ καλός καθαρισμός λεκάνης συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος του μηχανήματος, όχι όμως με χημικά μέσα).
 5. Η αποφυγή χρήσης αεροζόλ, σπρέι και αποσμητικών χώρου.
 6. Η τοποθέτηση ορισμένω ν φυτών εσωτερικού χώρου, όπως ο κισσός ,η αράχνη, η αλόη, τα οποία έχουν την ιδιότητα να συγκρατούν τη φορμαλδεΰδη, το μονοξείδιο του άνθρακα,το βενζόλιο και άλλα τοξικά αέρια.
 7. Χρήση φωτοκαταλυτικών υλικών, τα οποία οξειδώνουν και αποσυνθέτουν τους διάφορους ρύπους.
 8. Απομάκρυνση του αμιάντου όπου αυτός έχει χρησιμοποιηθεί ή έστω απομόνωση του με κατάλληλες μονωτικές βαφές.

Ραδόνιο: μία απειλή μέσα στα σπίτια μας

By Άρθρα

Το ραδόνιο αποτελεί φυσική πηγή ακτινοβολίας, το οποίο προέρχεται από τη φυσική διάσπαση του ραδίου που υπάρχει στο έδαφος, στα πετρώματα της γης και στα οικοδομικά υλικά προερχόμενα από αυτά. Το ραδόνιο ως αδρανές αέριο εισέρχεται στον ατμοσφαιρικό αέρα όταν αυτό διαφύγει από το έδαφος και τα οικοδομικά υλικά. Το ραδόνιο που εκλύεται από το έδαφος και τα οικοδομικά υλικά εισέρχεται στο εσωτερικό των κτιρίων μέσω:

 • Μικρορωγμών στα τσιμεντένια δάπεδα.
 • Κενών ή ρωγμών στους τοίχους.
 • Κενών στα σημεία ένωσης του τοίχου και με το δάπεδο.
 • Διακένων στα ξύλινα πατώματα.
 • Κενών στα σημεία εισόδου σωλήνων ύδρευσης και αποχέτευσης.
 • Διακένων στις πόρτες και τα παράθυρα.

Η συγκέντρωση του ραδονίου εντός των κτιρίων επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι:

 • Ο ρυθμός εκροής ραδονίου από το έδαφος.
 • Το είδος θεμελίωσης της οικοδομής.
 • Το ύψος της κατοικίας.
 • Η εκροή ραδονίου από τα οικοδομικά υλικά.
 • Ο εξαερισμός του σπιτιού.
 • Η διαφορά πίεσης στο εσωτερικό του κτιρίου και στο εξωτερικό περιβάλλον.

Το ραδόνιο εισέρχεται μέσω της αναπνευστικής οδού στον οργανισμό και προκαλεί είτε αυτό, είτε τα παράγωγά του, σοβαρά προβλήματα υγείας όπως καρκίνο και λευχαιμία. Ο κίνδυνος συσχετίζεται με την χρονική διάρκεια της έκθεσης και με το επίπεδο συγκέντρωσης του ραδονίου στο οποίο εκτίθενται τα άτομα. Επειδή το ραδόνιο είναι πολύ βαρύ (είναι το πιο πυκνό γνωστό αέριο) τείνει να συγκεντρώνεται στις βάσεις των κτηρίων. Από τη στιγμή της εισόδου του στο κτήριο το ραδόνιο διασπάται ραδιενεργώς. Μερικά από τα θυγατρικά του προϊόντα είναι επίσης ραδιενεργά και εκλύουν ακτινοβολία καθώς αυτά διασπώνται. Μερικά από αυτά προσκολλώνται επίσης σε σωματίδια σκόνης και έτσι συγκεντρώνονται στα χαμηλότερα επίπεδα των κτηρίων.

Μέθοδοι για την μείωση του ραδονίου στα σπίτια.

 1. Τα σημεία εισόδου του ραδονίου στα σπίτια πρέπει να εντοπιστούν και να σφραγιστούν.
 2. Κατασκευαστικές μέθοδοι που επιτρέπουν την εγκατάσταση συστήματος αερισμού. Η πιο απλή μέθοδος μείωσης του ραδονίου είναι η αύξηση του αερισμού του σπιτιού.
 3. Ο αερισμός του σπιτιού μπορεί να αυξηθεί με τη διατήρηση περισσότερων ανοιχτών παραθύρων ή τη λειτουργία ανεμιστήρων.
 4. Επιλογή μη ραδιενεργών κατασκευαστικών υλικών.
 5. Η μόνωση των ρωγμών στα κτήρια μπορεί επίσης να μειώσει την είσοδο ραδονίου ιδιαίτερα όταν γίνει σε ειδικά σημεία όπου το ραδόνιο εισέρχεται στο σπίτι.

Υπάρχουν βέβαια και άλλες μέθοδοι για να μειωθεί το ραδόνιο, όπως η αεριζόμενη θεμελίωση, η οποία συνίσταται στη δημιουργία ενός δεύτερου δαπέδου πάνω από το δάπεδο του υπογείου με ενδιάμεσο κενό ή στην τοποθέτηση ειδικών πλαστικών τεμαχίων, που βοηθούν στην συγκέντρωση των ρύπων και την απομάκρυνσή τους εκτός οικοδομής (αεριζόμενα δάπεδα).
Μία άλλη λύση είναι και η δημιουργία ενός δικτύου φρεατίων που συνδέονται μεταξύ τους με πλαστικούς σωλήνες και οδηγούν το ραδόνιο εκτός οικοδομής.
Αυτές οι μέθοδοι εμφανίζονται στα νέα κτίρια.

Πηγές:
Διεθνής Επιτροπή Ακτινοπροστασίας (ICRP)
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

Αγορά καυσόξυλων

By Ειδήσεις

Λιανική πώληση καυσόξυλων:
1. Η λιανική πώληση καυσόξυλων γίνεται κατ΄ όγκον και η χρησιμοποιούμενη μονάδα μπορεί να είναι είτε το «χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» (m3 στοιβαχτού) ή το «χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» (m3 χύδην).
2. «Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από ταχτικά στοιβαγμένα καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.
3. «Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην» νοείται ο όγκος του κυβικού μέτρου που καταλαμβάνεται από χύδην καυσόξυλα συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων κενών αέρα.
4. Οι λιανοπωλητές δηλώνουν σε εμφανές σημείο στο χώρο της επιχείρησης, ανά είδος ξύλου, την τιμή είτε σε €/m3 στοιβαχτού ή σε €/m3 χύδην καθώς και τον όγκο των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, μεγασάκους κ.ά.) που, ενδεχομένως, χρησιμοποιούν για τη διάθεση των καυσόξυλων.
5. Οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους, για τον υπολογισμό του όγκου.
6. Οι λιανοπωλητές εξασφαλίζουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την προστασία των καυσόξυλων από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά του προς διάθεση προϊόντος και την ανάμιξη των ειδών διαφορετικής προέλευσης, ποιότητας και τιμής.
7. Δεν επιτρέπεται η πώληση, ή διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εμποτισμένης με πισσέλαιο (κομμένη ξυλεία από παλιούς στύλους ΔΕΗ/ΟΤΕ), ή «πράσινης» ξυλείας (εμποτισμένης με άλατα), ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολλημένου ξύλου (κόντρα-πλακέ, νοβοπάν, ινοσανίδων/MDF κ.α.) προς καύση.

Τα τζάκια φούντωσαν το νέφος

By Ειδήσεις

Δεν φτάνει που μας «πνίγουν» τα νέα μέτρα λιτότητας, σε λίγο θα δυσκολευόμαστε και να ανασάνουμε. Κυριολεκτικά. Προσπαθώντας να γλιτώσουν οι Ελληνες το κόστος του πετρελαίου άναψαν τζάκια και σόμπες. Και η αυξημένη καύση ξύλων κατά την τελευταία διετία γέμισε την ατμόσφαιρα με επικίνδυνους για την υγεία ρύπους. Αυτό καταδεικνύουν οι πρώτες μετρήσεις που έγιναν στην Αττική από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και μάλιστα όχι στο κέντρο της πρωτεύουσας αλλά σε περιοχή των νοτίων προαστίων. Εκεί τις κρύες ημέρες του χειμώνα τα τζάκια και οι σόμπες «μπουμπούνισαν» και μαζί «φούντωσαν» και τα σωματίδια αιθάλης στο εξωτερικό περιβάλλον. Παράλληλα οι δασικές υπηρεσίες εκπέμπουν SOS καθώς η λαθροϋλοτομία έχει εκτιναχθεί. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα δεν κινδυνεύουν μόνο τα δάση, αλλά απειλούνται και οι ελαιώνες καθώς το ξύλο ελιάς μοσχοπωλείται.

Μια μυρωδιά καμένου ξύλου διαχέεται τις κρύες μέρες και νύχτες του χειμώνα στην ατμόσφαιρα όλων των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. Αυτή η οσμή άνθρακα, η οποία άλλοτε θύμιζε χωριό, την τελευταία διετία είναι κοινή σε κάθε γωνιά της Αττικής. Τα σκληρά μέτρα λιτότητας και η ιδιαιτέρως αυξημένη τιμή του πετρελαίου έχoυν στρέψει πολλά νοικοκυριά σε τζάκια ή σόμπες ώστε να ελαφρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός από το βάρος της θέρμανσης. Ετσι όμως επιδεινώνεται σοβαρά η ποιότητα της ατμόσφαιρας, λένε οι ειδικοί επιστήμονες. Και το αποδεικνύουν.
Τα πρώτα αποτελέσματα από μετρήσεις που πραγματοποίησε η ερευνητική ομάδα της αναπληρώτριας καθηγήτριας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ κυρίας Αρχοντούλας Χαλουλάκου έδειξαν σημαντικότατη συμβολή των εκπομπών από τζάκια και ξυλόσομπες στη σύσταση και στα μετρούμενα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10 και ΡΜ2.5 (επικίνδυνοι για την υγεία ρύποι με διάμετρο 10 και 2,5 μm).

Στο φουλ τα καυσόξυλα
Οι μετρήσεις, τις οποίες εκτέλεσε ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Σταύρος Χεριστανίδης, έγιναν σε περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής όπου σημειώθηκε εκτεταμένη χρήση καυσόξυλων για ανάγκες θέρμανσης κατά τον περυσινό χειμώνα (2011-2012). Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, ο δείκτης εκπομπών από καύση ξύλου ήταν αυξημένος κατά 65% όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια PM10 και κατά 74% στα σωματίδια PM2.5 σε σύγκριση με τις ημέρες που δεν γινόταν χρήση τζακιού ή ξυλόσομπας.
Οι επιστήμονες επέλεξαν τη συγκεκριμένη περιοχή διότι είναι απομακρυσμένη από το κέντρο της Αθήνας και δεν επηρεάζεται από άλλες εκπομπές καύσης ορυκτών καυσίμων (ρύπανση από ντιζελοκίνητα και άλλα οχήματα). Να σημειωθεί ότι όσο μικρότερα είναι τα εκπεμπόμενα σωματίδια τόσο ευκολότερα εισχωρούν στους πνεύμονες. Πλήθος μελετών έχουν συνδέσει εκπομπές καύσης με χρόνιες ασθένειες, εστιάζοντας στην καρκινογόνο και τοξική δράση τους. «Οι εκπομπές αυτές αποτελούν σημαντικότατη πηγή στοιχειακού άνθρακα (μαύρου άνθρακα), που δύναται να λειτουργήσει ως πυρήνας απορρόφησης διαφόρων τοξικών ενώσεων με σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία» επισημαίνει η κυρία Χαλουλάκου.
Οπως εξηγεί η καθηγήτρια, στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός για τις μετρήσεις του εδικού δείκτη, δηλαδή του «συντελεστή απορρόφησης», αντιπροσωπευτικού των συγκεντρώσεων του στοιχειακού άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ο οποίος θεωρείται το κυρίαρχο χημικό είδος που απορροφά ορατή ακτινοβολία. «Ετσι, τα αποτελέσματα στηρίζονται στην απορρόφηση αυτής της ακτινοβολίας από τα συλλεγόμενα φίλτρα και αντιπροσωπεύουν τα επίπεδα στοιχειακού άνθρακα στα αιωρούμενα σωματίδια» σημειώνει η ίδια.
Μια πρώτη ένδειξη για την επιδείνωση του «νέφους» από την καύση ξύλων είχαν οι επιστήμονες και πέρυσι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης με βάση τις μετρήσεις των επίσημων δικτύων παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. «Εφέτος περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές. Ανάλογα και με τον καιρό η συνεισφορά της καύσης ξύλων θα προστεθεί στην υφιστάμενη ρύπανση» σημειώνει ο καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ κ. Ιωάννης Ζιώμας.

Ρύπανση και… στο εσωτερικό
Ειδικά το τζάκι, όπως επισημαίνει ο ίδιος, μπορεί να συνεισφέρει και στη ρύπανση των εσωτερικών χώρων με αιωρούμενα σωματίδια. Γι’ αυτό όσοι κάνουν χρήση τζακιού πρέπει να αφήνουν σε κάποιο παράθυρο μια χαραμάδα ανοιχτή για την απαιτούμενη ανανέωση του αέρα και να μη χρησιμοποιούν τα χημικά προσανάμματα που πωλούνται στο εμπόριο. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον καθηγητή, δεν υφίσταται στις ξυλόσομπες και στις σόμπες πέλετ, στις οποίες ο χώρος καύσης κλείνει με πόρτα.
Σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων παίζει και η ποιότητα του ξύλου. «Στην Ευρώπη υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την ποσότητα των καυσαερίων που θα πρέπει τα ξύλα να βγάζουν κατά την καύση καθώς και για τα στερεά κατάλοιπα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ως προς αυτό. Από μετρήσεις έχει βρεθεί ότι οι ρύποι της καύσης εξαρτώνται από την προέλευση του πέλετ (χώρα κατασκευής, υλικό) και των ξύλων. Αλλά και η υγρασία παίζει σημαντικό ρόλο – όσο μικρότερη η υγρασία τόσο καλύτερη η καύση και λιγότερα τα αιωρούμενα σωματίδια – όπως και το είδος του ξύλου» αναφέρει ο κ. Ζιώμας.

Πηγή: Το Βήμα

Σωστή ενημέρωση

By Άρθρα

Το σημερινό άρθρο δεν έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα αλλά καθαρά ενημερωτικό. Εδώ και λίγους μήνες μία από τις σταθερές ειδήσεις που κυκλοφορούσαν στα ΜΜΕ ήταν η αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Εμφανίστηκαν ξαφνικά “νέες τεχνολογίες” που υπόσχονταν πιο οικονομική θέρμανση, όπως οι λέβητες ιόντων, οι θερμοπομποί, τα πάνελ κ.ο.κ. Τώρα με την σχεδιαζόμενη αύξηση του ρεύματος θα εμφανιστούν άλλες “νέες τεχνολογίες” που ακόμα δεν τις γνωρίζουμε φυσικά και θα υπόσχονται θαύματα! Από την άλλη πλευρά η τιμή του ξύλου και του πέλλετ αυξήθηκε κατακόρυφα γιατί αυξήθηκε κατακόρυφα και η ζήτηση τους. Χώρια ότι έχουν συλληφθεί πολλοί για παράνομη υλοτομία.
Ο κοινός παρονομαστής σε όλα αυτά είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτικό σχέδιο, γιατί είναι ανεπίτρεπτο να δίνεις κίνητρο στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για την θέρμανση τους κάτι που έγινε εμμέσως μέσω της αύξησης του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης. Από την άλλη πλευρά, ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί. Όποιος προμηθεύτηκε ξύλα και πέλλετ το καλοκαίρι τα πήρε 30% φθηνότερα. Αυτοί που πωλούσαν πέρισυ φωτοβολταϊκά, φέτος πουλάνε πάνελ υπερύθρων και πέλλετ. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά πριν αγοράσετε κάτι ενημερωθείτε, ρωτήστε την γνώμη κάποιου ειδικού. Ζητήστε από έναν ενεργειακό μηχανικό να σας κάνει μία εκτίμηση. Σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι και δεν θα σπαταλήσετε χρήματα άσκοπα για να αγοράσετε θερμοπομπό για παράδειγμα, όταν υπάρχει ήδη στο σπίτι ένα καλοριφέρ λαδιού το οποίο κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά. Ο μηχανικός μπορεί να σας προτείνει τρόπους να μειώσετε τις ενεργειακές σας ανάγκες που είναι ο πιο σωστός τρόπος εξοικονόμησης χρημάτων.

Οι βεβιασμένες κινήσεις της τελευταίας στιγμής κοστίζουν ακριβά.