Skip to main content

ΔΕΗ: Τα οφέλη του νυχτερινού τιμολογίου

Σε μια εποχή που οι ανάγκες κατανάλωσης ενέργειας γίνονται ολοένα και περισσότερες για την οικογένεια, αλλά και τους καταναλωτές η πιο αποτελεσματική και οικονομική διαχείρισή της γίνεται πιο επιτακτική σε καθημερινή βάση. Για αυτό το λόγο, η ΔΕΗ εδώ και χρόνια προσφέρει το οικιακό νυχτερινό τιμολόγιο, η χρήση του οποίου στη σημερινή εποχή είναι πολύ πιο σημαντική από ποτέ λόγω της μεγάλης μείωσης των εισοδημάτων του μέσου νοικοκυριού.

Το μόνο που χρειάζεται ένα νοικοκυριό είναι να προγραμματίσει τη χρήση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών του σε ώρες κατά τις οποίες ισχύει το μειωμένο νυχτερινό τιμολόγιο.

Το νυχτερινό τιμολόγιο ισχύει:

* από την 1η Νοεμβρίου έως και την 30η Απριλίου, από τις 02:00 έως τις 08:00 και από τις 15:30 έως τις 17:30, ενώ

* από την 1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου, το νυχτερινό τιμολόγιο ισχύει από τις 23:00 έως τις 07:00.

Οι οικιακοί πελάτες που έχουν επιλέξει το νυχτερινό τιμολόγιο, κατά τη διάρκεια της νύχτας (ώρες μειωμένης χρέωσης) χρεώνονται για την ενέργεια που καταναλώνουν με τιμή χαμηλότερη από αυτήν της ημέρας και επιβαρύνονται μόνο με €4 επιπλέον πάγιο το τετράμηνο.

Το τιμολόγιο αυτό συμφέρει για τα νοικοκυριά, όταν:

* χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρικές συσκευές που καταναλώνουν πολύ ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας (ώρες μειωμένης χρέωσης),

* σε κάθε περίπτωση εάν η συνολική κατανάλωση, ημέρας και νύχτας, είναι πάνω από 800 kWh (κιλοβατώρες) το τετράμηνο και εφόσον η κατανάλωσης της νύχτας είναι τουλάχιστον 150 kWh

Το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος από το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση επιτυγχάνεται αν προγραμματιστούν, για παράδειγμα, με χρονοδιακόπτη, ορισμένες ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές, όπως πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, θερμοσίφωνα και θερμοσυσσωρευτές να λειτουργούν στις ώρες μειωμένης χρέωσης και όταν χρησιμοποιούνται η ηλεκτρική κουζίνα, το ηλεκτρικό σίδερο και τα κλιματιστικά κυρίως κατά τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Όφελος υπάρχει επίσης και από τις ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν όλο το 24ώρο (π.χ. το ψυγείο, καταψύκτης, ηλεκτρονικές συσκευές σε αναμονή) γιατί το 1/3 της ενέργειας που καταναλώνουν θα χρεώνεται με τη μειωμένη τιμή του νυχτερινού.

Επίσης οι καταναλώσεις των λαμπτήρων φωτισμού ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα χρεώνονται με τις χαμηλές τιμές.

Πέραν αυτών θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, η στροφή προς το νυχτερινό τιμολόγιο μπορεί να συνδυασθεί με τις ανάγκες του νοικοκυριού για θέρμανση (κατά τις νυχτερινές ώρες) από άλλες πηγές και το κόστος που συνεπάγεται αυτή (πχ χρήση πετρελαίου θέρμανσης) έναντι του κόστους που εξασφαλίζεται από (νυχτερινή) ηλεκτρική ενέργεια.

Για όσους επιθυμούν να έχουν το Οικιακό Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση θα πρέπει πριν απ’ όλα να ενημερωθούν σχετικά με τις πραγματικές καταναλώσεις τους ανά τετράμηνο, να προγραμματίσουν τους χρόνους που πραγματοποιούν τη χρήση του μειωμένου τιμολογίου, να ενημερωθούν για τους χρόνους που θα ισχύει το νυχτερινό τιμολόγιο, να κάνουν συγκρίσεις του κόστους τιμολόγησης ηλεκτρικού ρεύματος ανάλογα με την κατανάλωση και του κόστους του νυκτερινού κλπ.

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ενημερωθούν σχετικά και αποφασίσουν να προχωρήσουν στην αξιοποίηση της δυνατότητας που τους παρέχει η ΔΕΗ, τότε θα πρέπει να προχωρήσουν στις επόμενες ενέργειες. Έτσι, θα πρέπει να τοποθετηθεί, εάν δεν υπάρχει ήδη, από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης μεταξύ του μετρητή και του γενικού πίνακα της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Για να γίνει μια τέτοια εργασία είναι αυτονόητο ότι, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη, εφόσον ο χρήστης είναι ενοικιαστής.

Για την τοποθέτηση, όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να επισκεφτούν το αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ, ώστε να εξασφαλισθούν οι εξής βασικές προϋποθέσεις:

* Η υποβολή σχετικής αίτησης και νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ), στην οποία θα αναφέρεται ο αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης.

* Η καταβολή 34€ πλέον ΦΠΑ, που αποτελεί τη συμμετοχή στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται το Δίκτυο.

Εφόσον γίνουν όλες οι ανωτέρω ενέργειες, τότε και μόνο ο υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει να επισκεφτεί οποιοδήποτε Κατάστημά της ΔΕΗ, έχοντας μαζί του αστυνομική ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ, ώστε να υπογραφεί νέο συμβόλαιο στο όνομά του.

Είναι προφανές ότι, το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ αποτελεί μια «καλή λύση» για τη μείωση των δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που θα πρέπει να εξετάσουν τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο παρατεταμένων οικονομικών δυσκολιών.

Πηγή: http://www.b2green.gr/