Skip to main content

Η αγριαγκινάρα μπορεί να διασφαλίσει την παραγωγή pellets

Μια καλλιέργεια η οποία μπορεί να λύσει το πρόβλημα της διασφάλισης της πρώτης ύλης στην ραγδαία εξελισσόμενη βιομηχανική παραγωγή Pellets αποτελεί η αγριαγκινάρα.

Σύμφωνα με το Δρ.Κίμωνα Καράτζου, αγροενεργειακού συμβούλου επενδύσεων, είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, με τις έντονα αρνητικές από άποψη οικονομικού και κατ’επέκταση επενδυτικού περιβάλλοντος συνθήκες, η Ελληνική επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε σοβαρό προβληματισμό, αν όχι σε αδράνεια. Οι λύσεις: μετανάστευση ή αλλαγή προσανατολισμού στον ίδιο οικονομικό χώρο.

Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) και ιδιαίτερα στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα (Pellets), έρχονται να υποστηρίξουν αναπάντεχα την δεύτερη επιλογή, και αυτό είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, και ιδού η μικρή ανάλυση για αυτή την αισιοδοξία:
Για να ξεκινήσει μια επιχειρηματική διερεύνηση για επενδύσεις πρέπει πρωτίστως και όχι μόνο, να καλύπτονται οι εξής προϋποθέσεις:

  1. Μια κατά το δυνατόν σίγουρη αγορά,
  2. Μια πελατεία με πρόθεση να αγοράσει το προς παραγωγή προϊόν,
  3. Διασφαλισμένη πρώτη ύλη για μια δεκαετία,
  4. Ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής.

Α)Για την πρώτη προϋπόθεση, η περυσινή απόφαση του Οκτωβρίου του αρμόδιου Υπουργείου με την οποία επιτρέπεται η καύση Pellets και άλλων προϊόντων βιομάζας στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, σε συνδυασμό με την εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, δημιούργησε μια ζήτηση σε Pellets της τάξεως των τριών εκατομμυρίων τόνων, ασύλληπτο νούμερο για την παραγωγική δυνατότητα ακόμα του χώρου των Βαλκανίων, αν όχι της Ευρώπης.
Η σταθερότητα αυτής της αγοράς πρέπει να ερευνηθεί κάτω από κάποιες παραμέτρους όπως οι εποχικές και σταθεροποιημένες ποιοτικές προτιμήσεις των καταναλωτών του νέου προϊόντος, Pellet, στην εξέλιξη της ζήτησης, αλλά αυτό είναι σημείο που θα το αναλύσουν και απαντήσουν οι ειδικοί σύμβουλοι, όταν τους ζητηθεί.

Β)Η ζήτηση των μικροσυμπυκνωμάτων (Pellets) ξηρής βιομάζας θεωρείται περισσότερο από σίγουρη και εξασφαλισμένη για τους πιο κάτω λόγους:

α)Στην αγορά καυσίμου για την θέρμανση το πετρέλαιο, όπως προαναφέρθηκε, έχει ανέβει σε αβάσταχτες για τα νοικοκυριά τιμές και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυκτική ζήτηση σε καυστήρες Pellets και σε προϊόν καύσης (Pellet) δεδομένου ότι η θερμογόνος δύναμη 2 κιλών Pellet ισοδυναμεί με αυτή του ενός λίτρου πετρελαίου και ενώ με τις τρέχουσες τιμές τα 2 κιλά Pellet κοστίζουν 0.50 λεπτά, το ένα λίτρο πετρελαίου κοστίζει 1, 4 λεπτά, σχεδόν τριπλάσια τιμή.

β)Πέρα από αυτή την πελατεία, που προαναφέρθηκε, υπάρχει και μια τεράστια ζήτηση πλέον από τον βιομηχανικό τομέα και θερμοκήπια, όπου το χαμηλό κόστος του pellet σε συνδυασμό με τον φόρο διοξειδίου του άνθρακος του πετρελαίου και ορυκτών καυσίμων, που θα επιβαρύνονται έχει εκτινάξει την ζήτηση σε υψηλότατα σημεία .Σε παγκόσμιο επίπεδο η ζήτηση σε βιομάζα καύσης, προβλέπεται να αυξηθεί τον επόμενο χρόνο κατά15% ποσό που φαντάζει αδύνατο να καλυφθεί από την τρέχουσα προσφορά.

Γ)Για την τρίτη προϋπόθεση, που αποτελεί και την σοβαρότερη και πιο κρίσιμη παράμετρο για την λήψη μιάς επενδυτικής απόφασης, ήτοι την εξασφάλισης της πρώτης ύλης σε σταθερές η τουλάχιστον προβλέψιμες τιμές σε μακροχρόνια βάση, η πρόσφατη οδυνηρή εμπειρία, η οποία απέβη και μοιραία για κάποιους ντόπιους επενδυτές, απέδειξε ότι οι γνωστές πηγές όπως υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου, πριστηρίων, ελαιοπυρήνα, κλαδεμάτων κ.λ.π. δεν είναι καθόλου προβλέψιμα, σε μεσοπρόθεσμη βάση και απρόβλεπτη η πορεία της τιμής τους, στο εγκύς μέλλον, δεδομένου ότι η προμήθεια αυτής της πρώτης ύλης, ως ογκώδους προϊόντος, έχει χωροταξικούς περιορισμούς και τεράστιο κόστος μεταφοράς.

Σε αυτό το σημείο υπάρχει, ευτυχώς για τη χώρα μας μια δοκιμασμένη πρόταση, την οποία διερευνήσαμε και πειραματικά, αλλά και σε προβιομηχανική βάση, τα τελευταία 13 χρόνια, όπου απομονώσαμε, μελετήσαμε και καλλιεργήσαμε σε έκταση 1000στρ. την καλλιέργεια ειδικών ποικιλιών αγριαγκινάρας η οποία μας παράγει από έναν έως και δυόμιση τόνους ξηρής βιομάζας με υψηλή θερμογόνο δύναμη(14-18GJ/tn) ήτοι ~30GJ καθαρή ενέργεια ανά στρέμμα.

Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της πηγής πρώτης ύλης είναι ότι :
1)Είναι σταθερά προσδιορισμένη χωροταξικά .Όπου την σπείρουμε.
2)Έχει μικρό κόστος παραγωγής .Μόνο 55€/στρ.(Χωρίς το ενοίκιο γης)
3)Είναι πολυετής .Σπέρνεται μια φορά και συγκομίζουμε την προαναφερθείσα ΞΕΡΗ ΒΙΟΜΑΖΑ για 7-15 χρόνια!

Δ)Στην τέταρτη προϋπόθεση, και ιδιαίτερα από άποψη κόστους πρώτης ύλης που είναι και το πιο σημαντικό, έχουμε να προσθέσουμε ο’τι από την πολυετή και συνεχιζόμενη έρευνα που κάνουμε, η βιομάζα αγριαγκινάρας είναι η πιο προτεινόμενη για τους πιο κάτω λόγους:
1)Έχει κόστος ανά GJ στην είσοδο της μονάδας επεξεργασίας ~1,5€, αν παραχθεί από τον ίδιο τον μεταποιητή, ή ~2,2€ αν το αγοράσει από συμβεβλημένο με πολυετή σύμβαση αγρότη.
2)Συγκομίζεται στην επιθυμητή υγρασία και δεν χρειάζεται ξηραντήριο με το υψηλό κόστος απόκτησης αλλά και λειτουργίας.
3)Σύμφωνα με δικές μας επιβεβαιωμένες πρακτικές μπορεί να συγκομισθεί με συνηθισμένα και υφιστάμενα μηχανήματα, μεγάλα η μικρά, σε μορφή chips, οπότε ένας σφυρόμυλος μπορεί να ετοιμάσει με πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας το προϊόν για την πρέσα πελλετοποίησης.
Τέλος από αναλύσεις που κάναμε επανηλλειμένα σε πελλετς αγριαγκινάρας προσδιορίσθηκε η θερμογόνος δύναμή τους κατά μέσο όρο στις 4600Kcal/Kg. και η στάχτη εφόσον η συγκομιδή έγινε με εναέρια μεταφορά, χωρίς βιομάζα να ακουμπήσει το χώμα, 4-8%. Σε συγκομιδή δε με κοπή συλλογή από το έδαφος με περιστρεφόμενο συλλέκτη και μπάλες , λόγω του ότι πήρε και έδαφος και σκόνη, το ποσοστό κυμάνθηκε από 9 -14%.
Με τα πιο πάνω δεδομένα διαφαίνεται ότι, με σοβαρές και μελετημένες προσεγγίσεις και έξω από τα τρέχοντα, οι ελπιδοφόρες και ασφαλούς απόδοσης επενδύσεις, υπάρχουν για να στηρίξουν την προοπτική ανάπτυξης και πραγματικού εκσυγχρονισμού της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, με την πιο πάνω πρόταση, για μικρούς έως και μεγάλους επενδυτές.

Πηγή:
Βαρδαλαχάκη Γιάννα
www.agronews.gr