5 Σημεία προσοχής για το ΕΣΠΑ

Πρέπει όλα τα τιμολόγια να έχουν εξοφληθεί αυστηρά μέχρι 31/12/2015. Πρέπει τα τιμολόγια να βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με το εγκεκριμένο τεχνικό παράτημα, αλλιώς απαιτείται τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Πρέπει να γίνει πρόβ...