Αναζήτηση βάσει ετικέτας: ΕΣΠΑ 2014-2020

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Προδημοσιεύθηκαν τα τέσσερα (4) νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ σε ανοικτή διαβούλευση τα οποία παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη δημοσίευση. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή για έναν μήνα μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης (δηλαδή μέχρι 12 Νοεμβρίου). Με την ορι...

Η προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για ανέργους ή αυτοαπασχολούμεν...

Bγήκαν οι προδημοσιεύσεις των 4 νέων προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους συνδέσμους που ακολουθούν: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» «Αναβάθμι...