Αναζήτηση βάσει ετικέτας: ΕΣΠΑ

5 Σημεία προσοχής για το ΕΣΠΑ

Πρέπει όλα τα τιμολόγια να έχουν εξοφληθεί αυστηρά μέχρι 31/12/2015. Πρέπει τα τιμολόγια να βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με το εγκεκριμένο τεχνικό παράτημα, αλλιώς απαιτείται τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Πρέπει να γίνει πρόβ...

Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Προδημοσιεύθηκαν τα τέσσερα (4) νέα Προγράμματα του ΕΣΠΑ σε ανοικτή διαβούλευση τα οποία παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη δημοσίευση. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή για έναν μήνα μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης (δηλαδή μέχρι 12 Νοεμβρίου). Με την ορι...

Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης προαναγγέλθηκε...

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, αμέσως μετά τις εκλογές θα ενεργοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης», ...

Υπουργείο Οικονομίας: Πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ...

Με ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας αποτυπώνει την κατάσταση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και περιγράφει τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους του Υπουργείου, τόσο για την άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας όσο και σε πιο μακρο...