Αναζήτηση βάσει ετικέτας: κατανομή δαπανών θέρμανσης

Κατανομή δαπανών κεντρικών θερμάνσεων...

14 Διευκρινίσεις και απαντήσεις σε συνήθη ζητήματα κατανομής των εξόδων Πέρα από τους ανωτέρω γενικούς κανόνες, η νομοθεσία κάνει πρόβλεψη και για ορισμένες, συχνά απαντώμενες, ιδιαίτερες περιπτώσεις εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης: Παρόλα αυτά, γι...

5 Γρήγοροι τρόποι για μείωση των δαπανών θέρμανσης...

Τώρα που ακρίβυνε το πετρέλαιο, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο δημιουργίας διενέξεων στις πολυκατοικίες και πολλοί στρέφονται σε νέους τρόπους θέρμανσης, ενώ μπορεί να λυθεί το πρόβλημα πιο εύκολα και οικονομικά. Υπάρχουν διάφορες λύσεις στις οποίε...