Εγκύκλιος ΓΓΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή του Πιστοποιητικού Ενεργειακής ...

Εγκύκλιο με την οποία κοινοποιούνται οι νέες διατάξεις σχετικά με το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εξέδωσε η ΓΓΔΕ. Πιστεύουμε πως με την παρακάτω εγκύκλιο θα διορθωθεί το πρόβλημα της μη αναγραφής στην Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακί...